مخازن: درام فیلتر و آجیتاتور

  • ساخت درام فیلتر و آجیتاتور با ساعت کارکرد بالا
  • ساخت انواع مخازن ثابت و دوار
  • ساخت درام میمز
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس