شیلد: تجهیز هیدرولیک نگه دارنده سقف

طراحی و ساخت کامل نجهیز هیدرولیک شیلد شامل بدنه، جک ها، بلوک و شیرها، ریل، زنجیر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس