خدمات کشاورزی و دامی

  • طراحی، ساخت و اجرای گلخانه طبق سفارش

  • راه اندازی شبکه های آبیاری

  • تعیین کشت مناسب با اقلیم و دیگر شرایط، با همکاری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

  • ارائه ی محصولات کشاورزی و دامی طبق زمانبندی مورد نیاز در طول سال

  • تولید محصولات ارزش افزوده از محصول، شامل دانه، آب و رب انار و …

  • تهیه ی عرقیات از محصول طبق سفارش

  • تکثیر پیاز زعفران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس