خدمات صنعتی

  • مهندسی معکوس، تهیه مدارک فنی (نقشه، جنس، دقت و …) از تجهیزات و قطعات معادن و کارخانه جات شامل کنسانتره، گندله و …

  • طراحی تجهیز و قطعه جایگزین جهت رفع مشکل در خطوط تولید

  • برآورد میزان عمر باقیمانده و زمان تعویض قطعات در حال کار

  • عیب یابی و تعمیر تجهیزات صنعتی و معدنی

  • بهینه سازی، افزایش کارکرد و کاهش توقف خطوط تولید

  • مشاوره و تأمین تجهیزات خاص وارداتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس